Nov 25, 2011

OIJC bloeit in haar 25e jubileumjaar

Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie

Op de onlangs gehouden jaarvergadering van de Oldenzaalse IJsclub werd stil gestaan bij het 25-jarig bestaan van de club.

Achttien leden van het eerste uur werden gehuldigd in verband met hun 25 jarig-lidmaatschap en zij ontvingen een prachtig aandenken van de vereniging.

Bovendien werden Gerrit Halink en Aloys Engelbertink benoemd tot lid van verdienste. De goed bezochte jaarvergadering beloonde beide heren met een welgemeend applaus. Gerrit en Aloys hebben zich als bestuurder en vrijwilliger vanaf de oprichtingsdatum enorm ingezet voor OIJC. Zij ontvingen uit handen van voorzitter Theo Stroot een prachtige glazen plaquette als beloning voor hun vele goede werk. 

OIJC is zeer actief op de ijsbaan in Enschede en nog steeds melden zich nieuwe leden aan. Op dit moment zijn ruim 50 leden actief bij de wekelijkse training. Er wordt goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor niet-leden om drie gratis lessen te volgen en dat geldt ook voor de jeugd. Bij de senioren beschikt OIJC over drie eigen trainers en ook de jeugd heeft op dinsdag dit seizoen voor het eerst een eigen trainer. Informatie en aanmelding kunnen via de website. 

De vereniging ontving opnieuw goedkeuring van de KNSB voor haar draaiboek voor een eventueel te houden toertocht, de Hulsbeekronde. Zonder een goedgekeurd draaiboek mag er van de KNSB geen toertocht gehouden worden. Vier leden volgden een cursus toertocht- coördinator van de KNSB om op de hoogte te blijven van de eisen die aan een dergelijke tocht worden gesteld.


Een belangrijke investering is gedaan in een nieuwe veegmachine. De oude veegmachine begaf het regelmatig en heeft ook te weinig capaciteit om veel sneeuw te ruimen. De ijsmeesters hebben de afgelopen winter de kans gehad de nieuwe machine op het ijs uit te proberen en het resultaat was verbluffend. Bij natuurijs zal OIJC veel profijt hebben van deze investering en worden de kansen op natuurijs op de prachtig gelegen schaatsbaan in Het Hulsbeek vergroot. OIJC kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst. Een oproep aan de trainingsgroep om bij natuurijs vrijwilliger te worden leverde ruim tien nieuwe aanmeldingen op. Samen met alle vrijwilligers heeft de vereniging een goede toekomst en de voorzitter liet dat in zijn dankwoord nog eens duidelijk naar voren komen.