Nov 13, 2014

Nieuwe voorzitter OIJC en Theo Stroot Lid van Verdienste

Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie

Tijdens de jaarvergadering van 12 november werd Walter Kooiker als voorzitter gekozen voor de aftredende Theo Stroot. Theo werd tijdens de vergadering uitvoerig bedankt voor de inzet als voorzitter en ook als vrijwilliger voor OIJC. Als blijk van waardering werd Theo Lid van Verdienste van OIJC. Bekijk het persbericht hier.

Theo werd tijdens de goed bezochte jaarvergadering uitvoerig bedankt voor de activiteiten die hij gedurende zijn voorzitterschap heeft ontplooid, onder meer het vernieuwen van het nieuwsblad De Doorloper en het vernieuwen van de website. Ook konden er een tweetal prachtige toertochten op Het Hulsbeek worden georganiseerd, waarbij Theo een grote rol heeft gespeeld om alles tot in de puntjes te laten verlopen. Theo heeft daarnaast de historie (een monnikenwerk) van de club vanaf 1985 (het jaar waarin de club werd opgericht) uitputtend beschreven in het nieuwsblad van de club, genaamd de Jubileum Doorloper. Verder heeft Theo sinds 1985 altijd een actieve rol gespeeld in de club als bestuurslid, commissielid en als vrijwilliger, en dit heeft ertoe geleid dat de ledenvergadering unaniem heeft besloten om hem tot Lid van Verdienste te benoemen.

Tijdens deze algemene ledenvergadering van OIJC werd Walter Kooiker met algemene stemmen gekozen tot de nieuwe voorzitter van de ijsclub. Hij volgt hiermee Theo Stroot op, die ruim negen jaar deze functie heeft vervuld.

Walter Kooiker is een echte liefhebber van de schaatssport en is zelf ook een actief schaatser. Het afgelopen jaar heeft hij een trainersdiploma gehaald bij de KNSB. Als vrijwilliger bij OIJC was hij de afgelopen jaren regelmatig actief.

Het bestuur en de leden van OIJC zijn er dan ook erg mee ingenomen dat het voorzitterschap overgaat naar iemand die de schaatssport een warm hart toedraagt.