Welkom bij OIJC

De Oldenzaalse IJsclub (OIJC) werd in 1985 opgericht. De aanleiding was de in dat jaar gehouden Elfstedentocht en het ontstane enthousiasme om in Oldenzaal weer een IJsclub op te richten. In vroegere jaren heeft Oldenzaal ook een ijsclub gekend. De ijsbaan heeft jaren gelegen aan de Berkstraat. De huidige ijsbaan ligt in het prachtige recreatiegebied Het Hulsbeek. De mooie omgeving maakt dat het hier gezellig schaatsen is.
Voor meer nieuws zie ook onze facebookpagina
Klik hier voor onze AVG-verklaring.

Algemeen Nieuws

Jun 16, 2021
Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie






Beste leden, 
Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons Lid van  Verdienste op 10 mei jl.: GERRIT GRUNDER. Dit bericht heeft ons met verslagenheid bereikt. 
Wij als bestuur meenden hieraan extra aandacht te moeten geven. De gehele geschiedenis van de Oldenzaalse IJsclub (OIJC) is gekoppeld  aan Gerrit, vanaf het begin in 1985 tot aan afgelopen winter is Gerrit  één van de drijvende krachten achter alle OIJC activiteiten.
Hieronder een hommage aan onze Gerrit door en in naam van alle leden  van de OIJC en van de bemensing van het eerste uur. 
Namens het bestuur, de voorzitter, Klaas Postema
          



In herinnering Gerrit Grunder
Lid van Verdienste
Er zijn leden en bijzondere leden bij een vereniging en Gerrit Grunder was vanaf de oprichting een bijzonder lid van OIJC (Oldenzaalse IJsclub). Toen het bericht bekend werd bij OIJC dat  Gerrit op 10 mei in zijn geliefde Oldenzaal was overleden heeft dat zeker de leden van het eerste uur enorm geraakt. Daar was  ook alle reden voor en deze ‘in herinnering’ gaat terug in het  verleden van OIJC om nog even stil te staan bij de verdiensten  van deze OIJC-man in hart en nieren. Gerrit was vanaf het allereerste moment betrokken bij de  heroprichting van OIJC in 1985. Bij de oprichtingsvergadering op 2 december 1985 werd hij benoemd als verantwoordelijke voor de jeugdcommissie. Maar zoals dat zo vaak gaat met gedreven vrijwilligers was Gerrit overal inzetbaar en dat bleek onmiddellijk  in de eerste winter na de oprichting op 16 januari 1986. Het vroor die winter zo hard dat op 8 januari de nieuwe ijsbaan onder  enorme belangstelling werd geopend. Gerrit was enorm betrokken bij alles en later bleek dat hij ook een goed oog had voor organisatie. Hij had tijdens de eerste prachtige ijsperiode  gezien dat er veel verbeterpunten nodig waren en vatte dat samen in het eerste handgeschreven draaiboek op 5 november 1986. Dus ruim voor een mogelijk nieuwe ijsperiode. Hij had ook gezien dat bij ijs de sneeuw tegen de eilandjes werd gepakt. Daardoor schaatste men te dicht op de eilandjes en door het  gewicht van de sneeuwrand raakte het ijs los met als gevolg dat er water op de baan komt. Het zijn juist deze ervarings momenten  die vooral in de jaren daarna enorm belangrijk waren om een baan steeds beter te kunnen onderhouden. Hij was een man van aanpakken en met zijn praktische inzicht was Gerrit een belangrijke steunpilaar voor de vereniging tijdens natuurijs.  
Dat bleek ook nog eens op 9 februari 1991 toen de Oldenzaalse kampioenschappen werden gehouden. Gerrit zei twee dagen voor de wedstrijd dat OIJC dat gewoon moest organiseren. En zo geschiedde! Hij had de microfoon die ver van het ijs stond en gaf voor de wedstrijd instructies aan iedereen wat ze moesten doen. Ik herinner mij dat ik als rondenteller alleen maar moest onthouden wie nummer 2, 4 en 6 was. Je kreeg pen en papier. Een hesje aan en dat was het dan. Gerrit liet weer zien dat hij meer dacht in mogelijkheden dan in problemen en het resultaat mocht er zijn.
En dan niet te vergeten de inzet van Gerrit voor het skeeleren, oftewel het inline skaten. Elke week was er een mooie groep van OIJC aan het skeeleren op de wielerbaan van OWC. Gerrit had weer een goede blik naar de toekomst. Zijn gedachte was dat je leden ook in de zomer iets moest bieden om ze betrokken te houden bij de vereniging. In de huidige tijd ziet de KNSB een enorme kans voor het inline skaten als aanvulling op het lange  baan schaatsen en wordt hier heel veel aandacht aan besteed. Het enthousiasme voor deze sport was bij Gerrit zo groot dat hij ook skeelertochten organiseerde en dat in die tijd op de openbare weg, in deze tijd natuurlijk ondenkbaar maar Gerrit organiseerde het wel.
Ik herinner mij dat hij mij vroeg om tijdens zo’n tocht bezemwagen te zijn. Ik zei dat is  prima maar hoe doe ik dat? Gerrit ’s antwoord was: ’gewoon de alarmlichten aan zetten en zoveel mogelijk in de berm rijden!’. Zo ging dat toen en het lukte. In deze tijd natuurlijk ondenkbaar maar Gerrit organiseerde het wel.
Het belangrijkste om hier te vermelden is misschien toch wel zijn  betrokkenheid bij OIJC en de manier waarop hij dat deed. Een gedreven vrijwilliger die van aanpakken hield maar de menselijke  maat nooit uit het oog verloor. Gerrit was altijd belangstellend en prettig in omgang. Een innemende persoonlijkheid met grote verdiensten voor onze vereniging. Dit alles resulteerde er op 25 november 1995 in dat tijdens de viering van het 10-jarig bestaan Gerrit door het bestuur werd benoemd tot Lid van Verdienste van OIJC. Een terechte erkenning voor hem en hij was er in al zijn bescheidenheid  bijzonder blij mee.
Gerrit nam op 16 september 1998 afscheid van het bestuur na twaalf jaar enorme inzet en betrokkenheid. Maar ook in de jaren daarna was hij altijd aanwezig bij natuurijs en sloeg hij nooit een  jaarvergadering over zolang hij het fysiek aankon. Ook bij het schoolschaatsen in Enschede bleef hij betrokken en ook daar  heeft hij zijn sporen verdiend.
Dit verhaal zou niet compleet zijn als wij Ans niet zouden noemen. In al die jaren was zij de grote steun en toeverlaat voor Gerrit en zij kenden elkaar ruim zestig jaar. Ans was ook altijd als  vrijwilliger bij koek en zopie en OIJC is ook haar veel dank verschuldigd voor al die jaren steun aan de vereniging.
Gerrit Grunder zal bij velen in herinnering blijven en de  afgebeelde schaatser op de overlijdenskaart zegt alles over zijn  liefde voor deze sport. We wensen Ans met haar dierbaren veel  sterkte toe voor de toekomst.  
Namens alle leden van OIJC,
Johan Greving 
Theo Stroot 
Altijd enthousiast en vriendelijk naar alle kinderen Als vrijwilliger en als jeugdschaatsleider. 
Dat is Gerrit
 
Feb 8, 2021
Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie

De komst van Koning Winter en de Oldenzaalse IJsclub 

Hoe lager de buitentemperatuur, hoe hoger de elfstedenkoorts. Bij gebrek aan schaats- en trainingsmogelijkheden traint Fred Smedes, vooraanstaand lid van de Oldenzaalse IJsclub, op zijn eigen prive-ijsbaan. Hopelijk is hij heel erg goed in extreem korte bochten, want anders wordt de training toch wel erg moeilijk. Toch vraag ik me af of hier niet sprake is van symptomen van elfstedenkoorts. 

Met z’n allen hopen we op heerlijk schaatsijs. De kans dat de ijsbaan in het Hulsbeek open kan gaan is nog steeds erg klein. Een periode vorst met teveel sneeuw kan roet in het eten gooien. Als er wel echt ijs komt zijn we er nog niet. Onze gezondheid is belangrijker dan ons schaatsplezier. Als er iets mogelijk is dan zal dat volledig binnen de Corona maatregelen moeten plaatsvinden. Samen met de Gemeente Oldenzaal zal de ijsclub nagaan wat er mogelijk is. Zelfs de maximale mogelijkheden zullen beperkt zij

Feb 5, 2021
Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie

Beste mensen, 

koning vorst is onderweg.

Wat hij ons gaat brengen wij zullen zien en ondertussen wil de OIJC zich zo goed mogelijk voorbereiden. Komende maandag 8 februari vindt overleg met de gemeente Oldenzaal plaats over wat we mogen organiseren. De baan gaat NIET open voor publiek. 

Wij hopen dat we clinics voor de jeugd tot 12 jaar mogen organiseren, wat zou het prachtig zijn als de Oldenzaalse jeugd de kans krijgt op zo`n clinic. Het zal wel op inschrijving gaan om de aantallen in de hand houden en heel misschien mogen clubleden ook schaatsen het kan ook zijn dat alleen de jeugdleden van OIJC mogen schaatsen. Voor alles geldt natuurlijk dat we de corona maatregelen heel goed in acht moeten nemen. 

Pagina 1 van 7  > >>

Belangrijke Mededelingen

Feb 3, 2021
Categorie: Belangrijke Mededelingen
Ingezonden door: Redactie

Een lastig probleem is opgelost, de vier lichtmastlampen met elk twee lampen langs de ijsbaan op het Hulsbeek doen het weer.

Van één lichtmast was en is nog een lamp stuk maar die wordt t.z.t. nog door het Outdoor Challenge Park vervangen. Eén van de vier lichtmasten had helemaal geen stroom en één lamp van nog weer een andere mast deed het niet omdat er een condensator stuk was en dat alles bleek allemaal uit eerder onderzoek door Gerard en Albert.

Het O.C.P. had aangegeven dat er tijdens grondwerkzaamheden een grondkabel was doorgetrokken en dat ze destijds niet wisten waarvan deze was.

Vrijdag 22 januari zijn we, Gerard Heuvel, Albert Bosch en Gerrit Leusink, begonnen met het zoeken naar de gebroken kabel. Na systematisch speurwerk en graven hebben we deze gevonden maar daarmee was het probleem nog niet opgelost omdat er nog een oude koppeling tussen twee kabels niet meer oké was. Alle verbindingen zijn op een professionele manier hersteld  en na het egaliseren van het strand was de klus geklaard.

Laat de winter maar komen.................

  

 

Oct 26, 2020
Categorie: Belangrijke Mededelingen
Ingezonden door: Redactie

Beste baankaarthouders OIJC,

 

We kregen een nieuwe mail van de BC. Er is hard gewerkt en een mooi resultaat bereikt.

De situatie zoals in de brief geschetst zou nog wel een paar weken zo kunnen blijven. 

Mooi dat er voor de jeugd goede mogelijkheden zijn en fijn voor de wedstrijdschaatsers, want voor hen is de impact echt groter dan voor de recreanten (waarvan verre weg de meesten senior). 

Er kan geschaatst worden, ook met meerderen (wel op 1,5 meter). Het is goed dat ieder voor zichzelf moet afwegen of hij/zij wel of niet gaat en kan met anderen afspreken om voor een bepaald blok in te tekenen bij de IJsbaan Twente (via de website).

De besmetting kan uit een heel klein en onverwacht hoekje komen, zoals sommigen van ons hebben ervaren! Zelf had ik niet verwacht dat de impact zo zou zijn. Ook een hele milde vorm (wat een mazzel heb ik) doet echt iets met je.

Diegenen die wel gaan schaatsen wens ik heel veel plezier, maar als je blieft, wees heel voorzichtig!!!

Diegenen die niet gaan schaatsen, blijf wel bewegen.

Mensen, blijf gezond en hopelijk tot spoedig met z’n allen weer op de baan!!

 

Mede namens, Marloes, Walter en Theo

Klaas

Oct 13, 2020
Categorie: Belangrijke Mededelingen
Ingezonden door: Redactie

Geachte leden van de trainingsgroep,
Nu we kunnen schaatsen jullie aandacht voor de veiligheid op de ijsbaan. Houd je daar aan de regels en volg de voorschriften van de ijsbaan inzake routes en mondkapjes en desinfectie. Er mogen geen bezoekers op de ijsbaan komen. Ook geen ouders. Helpen bij het aantrekken van de schaatsen kan maar liever niet en indien wel dan mogen zij niet binnen blijven.

Tevens jullie aandacht voor de registratie. De baankaart is uitsluitend ter controle van de "normale" toegang.
De PIM identificatie app is bedoeld voor Corona.  Iedereen die de ijsbaan betreedt is verplicht zich te identificeren in het kader van Corona. Dit kan dus via een PIM identificatie of via het invullen van een identificatieformulier. Voor diegene die niet de mogelijkheid hebben zich te identificeren via de PIM identificatie liggen er formulieren
klaar waarop de gegevens genoteerd moeten worden.

Wij vragen iedereen zoveel als mogelijk gebruik te maken van de PIM identificatie app om een vlotte doorloop te bewerkstelligen.

Namens het bestuur,
Theo van Langen

<< <  Pagina 2 van 4  > >>