Welkom bij OIJC

De Oldenzaalse IJsclub (OIJC) werd in 1985 opgericht. De aanleiding was de in dat jaar gehouden Elfstedentocht en het ontstane enthousiasme om in Oldenzaal (weer) een IJsclub op te richten. De huidige natuurijsbaan ligt in het prachtige recreatiegebied Het Hulsbeek. De mooie omgeving maakt dat het hier gezellig schaatsen is.
Verder schaatsen onze leden wekelijks op de geweldige 400 mtr. kunstijsbaan in Enschede. Liefhebbers kunnen altijd 3 gratis proeflessen volgen. Opgave via onze lidmaatschapspagina.

Voor meer nieuws zie ook onze facebookpagina
Klik hier voor onze AVG-verklaring.

Algemeen Nieuws

Nov 15, 2023
Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie

Eind oktober hebben we met een tiental aktieve leden van de ijsclub de randen van de eilandjes gesnoeid. Dit jaarlijks onderhoud van de ijsbaan is nodig om de ijsaangroei in de binnenbochten niet te belemmeren. Het is een behoorlijke klus en even pauzeren  en genieten van een bakje koffie hoort daar ook bij.
(Er staan nog meer foto's op onze fotopagina)

Sep 26, 2023
Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie

Gelukkig is er zekerheid over het voortbestaan van de IJsbaan Twente voor dit seizoen en hopelijk ook voor de komende jaren.
Onze OIJC-trainingen beginnen dit seizoen op 9 oktober voor de jeugd en op 10 oktober voor de senioren. Onze laatste trainingen zijn op 11 en 12 maart 2024.

Voor niet-leden is het altijd mogelijk om 3 gratis proeflessen mee te doen. Aanmelding hiervoor kan bij onze secretaris en ledenadministrateur Theo van Langen (T: 06-20589968, E: TheovanLangen@hotmail.com)

We wensen iedereen weer veel schaatsplezier!

Sep 25, 2023
Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie


Op 25 september werd in de Enschedese raad gesproken over de steun aan IJsbaan Twente. De Twentse ijsclubs hebben de gelegenheid te baat genomen om via een sfeeractie de raadsleden positief te beinvloeden. Dit is zeker gelukt, gezien de positieve reacties van alle raadsleden. Op 9 oktober zal er een definitief besluit genomen worden.
Van onze club was er een flinke delegatie present, waarvoor dank!

Via deze link is de reportage van RTV Oost te zien

Pagina 1 van 7  > >>

Belangrijke Mededelingen

Dec 18, 2019
Categorie: Belangrijke Mededelingen
Ingezonden door: Redactie

Op de jaarvergadering van 9 december jl. heeft Gianni Romme (Europees- en wereldkampioen allround en 2-voudig Olympisch kampioen langebaan) een lezing gegeven over zijn ervaringen als topsporter en over zijn visie op de IJsbaan Twente, waar hij sinds 2018 Manager is. Gianni wist op een zeer inspirererende manier het publiek te boeien. (zie voor de foto's onze fotopagina). Vooral zijn visie op het jeugdschaatsen is opmerkelijk. Hij wil het weer mogelijk maken dat de jeugd kan dollen op het ijs, zoals de ouderen zich nog wel kunnen herinneren van de vroegere natuurijsperioden.
Door middel van Familie Fun Middagen wil hij de jeugd naar de IJsbaan Twente trekken. De eerste is inmiddels geweest en op 22 december a.s. is de volgende middag. Vervolgens is er elke maand 1 middag gepland. (zie www.ijsbaan-twente.nl)

Dec 18, 2019
Categorie: Belangrijke Mededelingen
Ingezonden door: Redactie

Op de goed bezochte jaarvergadering van 9 december jl. is Klaas Postema benoemd als nieuwe voorzitter van OIJC. Walter Kooiker is na 5 jaar voorzitterschap penningmeester geworden. Johan Greving is na 15 jaar (in 2 perioden) afgetreden als penningmeester. Marloes Oortman was na 3 jaar herkiesbaar als jeugdcoördinator, en is herkozen. Allen bedankt voor de inzet! (zie voor de foto's onze fotopagina).

Mar 1, 2018
Categorie: Belangrijke Mededelingen
Ingezonden door: Redactie

IJSBAAN Hulsbeek

Op onze fotopagina kunt u mooie beelden zien van de IJspretdagen van begin maart 2018.

Hartelijk dank voor de vrije giften welke wij gedurende deze periode hebben mogen ontvangen. Hoewel de entree gratis was heeft u ons met uw blijk van waardering toch uit de kosten weten te houden.

Wij vonden het fijn dat u het fijn vond.
Hopenlijk eind 2018 al tot ziens of eerder als lid van onze club.

Good Goan!

N.B. Foto's van onze bezoekers zien we graag tegemoet via ons e-mailadres.

<< <  Pagina 5 van 6  > >>