Welkom bij OIJC

De Oldenzaalse IJsclub (OIJC) werd in 1985 opgericht. De aanleiding was de in dat jaar gehouden Elfstedentocht en het ontstane enthousiasme om in Oldenzaal weer een IJsclub op te richten. In vroegere jaren heeft Oldenzaal ook een ijsclub gekend. De ijsbaan heeft jaren gelegen aan de Berkstraat. De huidige ijsbaan ligt in het prachtige recreatiegebied Het Hulsbeek. De mooie omgeving maakt dat het hier gezellig schaatsen is.
Voor meer nieuws zie ook onze facebookpagina
Klik hier voor onze AVG-verklaring.

Algemeen Nieuws

Nov 2, 2021
Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie

De winter is in aantocht en ik hoop dat iedereen een goede en sportieve zomer heeft gehad. Laat de winter maar komen, de ijsbaan is er in ieder geval weer klaar voor. Met 14 enthousiaste OIJC-leden zijn de eilandjes afgelopen zaterdag 23 oktober weer mooi gesnoeid zodat de overhangende takken en riet aan de waterrand geen problemen meer kunnen geven bij de ijsvorming rondom de eilandjes. Bedankt mannen!

Jun 16, 2021
Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie


Beste leden, 
Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons Lid van  Verdienste op 10 mei jl.: GERRIT GRUNDER. Dit bericht heeft ons met verslagenheid bereikt. 
Wij als bestuur meenden hieraan extra aandacht te moeten geven. De gehele geschiedenis van de Oldenzaalse IJsclub (OIJC) is gekoppeld  aan Gerrit, vanaf het begin in 1985 tot aan afgelopen winter is Gerrit  één van de drijvende krachten achter alle OIJC activiteiten.
Hieronder een hommage aan onze Gerrit door en in naam van alle leden  van de OIJC en van de bemensing van het eerste uur. 
Namens het bestuur, de voorzitter, Klaas Postema
          In herinnering Gerrit Grunder
Lid van Verdienste
Er zijn leden en bijzondere leden bij een vereniging en Gerrit Grunder was vanaf de oprichting een bijzonder lid van OIJC (Oldenzaalse IJsclub). Toen het bericht bekend werd bij OIJC dat  Gerrit op 10 mei in zijn geliefde Oldenzaal was overleden heeft dat zeker de leden van het eerste uur enorm geraakt. Daar was  ook alle reden voor en deze ‘in herinnering’ gaat terug in het  verleden van OIJC om nog even stil te staan bij de verdiensten  van deze OIJC-man in hart en nieren. Gerrit was vanaf het allereerste moment betrokken bij de  heroprichting van OIJC in 1985. Bij de oprichtingsvergadering op 2 december 1985 werd hij benoemd als verantwoordelijke voor de jeugdcommissie. Maar zoals dat zo vaak gaat met gedreven vrijwilligers was Gerrit overal inzetbaar en dat bleek onmiddellijk  in de eerste winter na de oprichting op 16 januari 1986. Het vroor die winter zo hard dat op 8 januari de nieuwe ijsbaan onder  enorme belangstelling werd geopend. Gerrit was enorm betrokken bij alles en later bleek dat hij ook een goed oog had voor organisatie. Hij had tijdens de eerste prachtige ijsperiode  gezien dat er veel verbeterpunten nodig waren en vatte dat samen in het eerste handgeschreven draaiboek op 5 november 1986. Dus ruim voor een mogelijk nieuwe ijsperiode. Hij had ook gezien dat bij ijs de sneeuw tegen de eilandjes werd gepakt. Daardoor schaatste men te dicht op de eilandjes en door het  gewicht van de sneeuwrand raakte het ijs los met als gevolg dat er water op de baan komt. Het zijn juist deze ervarings momenten  die vooral in de jaren daarna enorm belangrijk waren om een baan steeds beter te kunnen onderhouden. Hij was een man van aanpakken en met zijn praktische inzicht was Gerrit een belangrijke steunpilaar voor de vereniging tijdens natuurijs.  
Dat bleek ook nog eens op 9 februari 1991 toen de Oldenzaalse kampioenschappen werden gehouden. Gerrit zei twee dagen voor de wedstrijd dat OIJC dat gewoon moest organiseren. En zo geschiedde! Hij had de microfoon die ver van het ijs stond en gaf voor de wedstrijd instructies aan iedereen wat ze moesten doen. Ik herinner mij dat ik als rondenteller alleen maar moest onthouden wie nummer 2, 4 en 6 was. Je kreeg pen en papier. Een hesje aan en dat was het dan. Gerrit liet weer zien dat hij meer dacht in mogelijkheden dan in problemen en het resultaat mocht er zijn.
En dan niet te vergeten de inzet van Gerrit voor het skeeleren, oftewel het inline skaten. Elke week was er een mooie groep van OIJC aan het skeeleren op de wielerbaan van OWC. Gerrit had weer een goede blik naar de toekomst. Zijn gedachte was dat je leden ook in de zomer iets moest bieden om ze betrokken te houden bij de vereniging. In de huidige tijd ziet de KNSB een enorme kans voor het inline skaten als aanvulling op het lange  baan schaatsen en wordt hier heel veel aandacht aan besteed. Het enthousiasme voor deze sport was bij Gerrit zo groot dat hij ook skeelertochten organiseerde en dat in die tijd op de openbare weg, in deze tijd natuurlijk ondenkbaar maar Gerrit organiseerde het wel.
Ik herinner mij dat hij mij vroeg om tijdens zo’n tocht bezemwagen te zijn. Ik zei dat is  prima maar hoe doe ik dat? Gerrit ’s antwoord was: ’gewoon de alarmlichten aan zetten en zoveel mogelijk in de berm rijden!’. Zo ging dat toen en het lukte. In deze tijd natuurlijk ondenkbaar maar Gerrit organiseerde het wel.
Het belangrijkste om hier te vermelden is misschien toch wel zijn  betrokkenheid bij OIJC en de manier waarop hij dat deed. Een gedreven vrijwilliger die van aanpakken hield maar de menselijke  maat nooit uit het oog verloor. Gerrit was altijd belangstellend en prettig in omgang. Een innemende persoonlijkheid met grote verdiensten voor onze vereniging. Dit alles resulteerde er op 25 november 1995 in dat tijdens de viering van het 10-jarig bestaan Gerrit door het bestuur werd benoemd tot Lid van Verdienste van OIJC. Een terechte erkenning voor hem en hij was er in al zijn bescheidenheid  bijzonder blij mee.
Gerrit nam op 16 september 1998 afscheid van het bestuur na twaalf jaar enorme inzet en betrokkenheid. Maar ook in de jaren daarna was hij altijd aanwezig bij natuurijs en sloeg hij nooit een  jaarvergadering over zolang hij het fysiek aankon. Ook bij het schoolschaatsen in Enschede bleef hij betrokken en ook daar  heeft hij zijn sporen verdiend.
Dit verhaal zou niet compleet zijn als wij Ans niet zouden noemen. In al die jaren was zij de grote steun en toeverlaat voor Gerrit en zij kenden elkaar ruim zestig jaar. Ans was ook altijd als  vrijwilliger bij koek en zopie en OIJC is ook haar veel dank verschuldigd voor al die jaren steun aan de vereniging.
Gerrit Grunder zal bij velen in herinnering blijven en de  afgebeelde schaatser op de overlijdenskaart zegt alles over zijn  liefde voor deze sport. We wensen Ans met haar dierbaren veel  sterkte toe voor de toekomst.  
Namens alle leden van OIJC,
Johan Greving / Theo StrootAltijd enthousiast en vriendelijk naar alle kinderen Als vrijwilliger en als jeugdschaatsleider. 
Dat is Gerrit
 
Feb 8, 2021
Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie

De komst van Koning Winter en de Oldenzaalse IJsclub 

Hoe lager de buitentemperatuur, hoe hoger de elfstedenkoorts. Bij gebrek aan schaats- en trainingsmogelijkheden traint Fred Smedes, vooraanstaand lid van de Oldenzaalse IJsclub, op zijn eigen prive-ijsbaan. Hopelijk is hij heel erg goed in extreem korte bochten, want anders wordt de training toch wel erg moeilijk. Toch vraag ik me af of hier niet sprake is van symptomen van elfstedenkoorts. 

Met z’n allen hopen we op heerlijk schaatsijs. De kans dat de ijsbaan in het Hulsbeek open kan gaan is nog steeds erg klein. Een periode vorst met teveel sneeuw kan roet in het eten gooien. Als er wel echt ijs komt zijn we er nog niet. Onze gezondheid is belangrijker dan ons schaatsplezier. Als er iets mogelijk is dan zal dat volledig binnen de Corona maatregelen moeten plaatsvinden. Samen met de Gemeente Oldenzaal zal de ijsclub nagaan wat er mogelijk is. Zelfs de maximale mogelijkheden zullen beperkt zij

Pagina 1 van 7  > >>

Belangrijke Mededelingen

Dec 29, 2017
Categorie: Belangrijke Mededelingen
Ingezonden door: Redactie

november 2017: Tijdens de jaarvergadering werden weer een aantal leden in het zonnetje gezet, omdat zij 25 jaar lid van OIJC waren. Dit waren Agnes en Albert Bosch, Piet Bruijsten, Ida Goossink-Smithuis, Gerard Klieverik, Gerrit Hesselink, Sytske en Fred Smedes. De voorzitter overhandigde alle jubilarissen een mooi aandenken.
jubilarissen 2017

november 2017:
Een flinke groep OIJC-ers heeft er weer voor gezorgd dat de natuurijsbaan op het Hulsbeek weer klaar is voor gebruik. Het overhangende groen op de eilandjes is verwijderd, waardoor er geen belemmering meer is voor ijsaangroei. Nu maar afwachten. Tijdens deze activiteit heeft onze hoffotograaf Kees Tetteroo enkele schitterende foto's gemaakt, die we u niet willen onthouden. Ze staan op de fotopagina.

september 2017:
op 30 september opent IJsbaan Twente weer haar deuren voor de schaatsers. Onze TG-leden hebben op 2 oktober (jeugd) en op 3 oktober (senioren) de eerste trainingen. Allemaal veel plezier in het komende seizoen!

november 2016:
op de jaarvergadering van OIJC werden een 9-tal leden gehuldigd voor het feit dat ze 25 jaar lid zijn. Ook werd er afscheid genomen van ons bestuurslid Jeugdzaken Jan Roeleveld. Jan heeft veel werk verricht om de jeugd van Oldenzaal op de schaats te krijgen. Jan is opgevolgd door Marloes Oortman. Verder werd Johan Greving benoemd tot Lid van Verdienste voor zijn vele werkzaamheden tbv OIJC. Op de fotopagina ziet u een beeldverslag. 

september 2016:
op 1 oktober opent IJsbaan Twente weer haar deuren. Op 3 oktober begint de jeugd en op 4 oktober de senioren. De jeugd traint samen met de jeugd van IJsclub Losser en IJsclub Borne op zowel de binnenbaan als op de buitenbaan. De senioren trainen op de buitenbaan onder leiding van de zeer ervaren trainers Gerrit Hesselink, Roelof Eshuis en Gerard Heuvel.
Mochten niet-baankaarthouders belangstelling hebben om eens mee te trainen dan kan dat (gratis) 3 keer. Een berichtje naar info@oijc.nl is voldoende om mee te kunnen doen.
Het bestuur wenst iedereen veel plezier!

maart 2016:
op de laatste trainingsavond van de TG-groep hebben wij afscheid genomen van 1 van de trainers van het eerste uur Gerrit Nijhuis. Gerrit heeft vanaf de oprichting van de club zich ingezet op veel terreinen (schaatstrainer, skeelertrainer, fietstrainer, ijsmeester) en het is dan ook zeer terecht dat Gerrit al enige tijd geleden Lid van Verdienste van de OIJC is geworden. Gerrit, nogmaals dank voor alles!maart 2015: Op de historie pagina kunt u een uniek verhaal lezen van Herman Alink. Herman Alink woonde vroeger in Oldenzaal en heeft o.a. het open Oldenzaals kampioenschap van 1987 gewonnen. Ook heeft hij als wedstrijdrijder de 11-stedentocht van 1985 gereden. Een vastlegging van die tocht kunt u op de historie pagina lezen. Zeer de moeite waard!

april 2014: In samenwerking met de KNSB heeft OIJC een skeelerclinic georganiseerd op de Nutsschool. Door het enthousiasme van de trainer van de KNSB en door de inzet van de OIJC-vrijwilligers werd het een groot succes. Op de fotopagina kunt u bekijken hoe enthousiast de leerlingen waren.

maart 2014: Fred Smedes heeft in het afgelopen seizoen wederom meegedaan aan verschillende Marathoncompetities. Onze marathonsupporter heeft 2 bijdragen over het seizoen 2013-2014 gemaakt. Beide verhalen kunt u hier lezen.

februari 2014:
Op de fotopagina zijn schitterende foto's te zien van de OIJC-trainingsgroepen. Kees Tetteroo (al meer dan 25 jaar lid van onze vereniging) heeft belangeloos deze foto's ter beschikking gesteld. Bedankt hiervoor Kees!

mei 2013: 6 OIJC-leden en een gastlid uit Goor hebben op 20 mei meegedaan aan de fietselfstedentocht in Friesland. Alle 7 hebben de 240 km lange tocht volbracht, ondanks het slechte weer 's middags. Henk, Aloys, Ben, Gerrit, Theo, Willem en Johan van harte proficiat met deze prestatie! Op de fotopagina zijn enkele beelden te zien van deze tocht.

april 2013: OIJC is club van de week bij de KNSB! Via deze link kunt u het artikel op de website van de KNSB openen. Ook is het artikel verschenen in het KNSB-blad "Schaatsen.nl".

maart 2013: op de Historie pagina zijn 3 artikelen van Roelof Eshuis toegevoegd waarin de historie van de trainingen bij OIJC vanaf 1985 wordt beschreven.

maart 2013: de helmenactie is afgerond en is een groot succes geworden. Meer hierover bij Algemeen nieuws.

december 2012: op 29 december 2012 hebben de juryleden, de trainers, de vaste vrijwilligers en het bestuur het NK allroundschaatsen in Heerenveen bezocht. Het was een schitterende dag en hier vindt u het verslag van deze dag door Fred Smedes.

zomer 2012: WBO skeelerclinic op het Funcourt in Berghuizen in samenwerking met OIJC. Zie de foto's op de fotopagina.

 

<< <  Pagina 6 van 6