Welkom bij OIJC

De Oldenzaalse IJsclub (OIJC) werd in 1985 opgericht. De aanleiding was de in dat jaar gehouden Elfstedentocht en het ontstane enthousiasme om in Oldenzaal weer een IJsclub op te richten. In vroegere jaren heeft Oldenzaal ook een ijsclub gekend. De ijsbaan heeft jaren gelegen aan de Berkstraat. De huidige ijsbaan ligt in het prachtige recreatiegebied Het Hulsbeek. De mooie omgeving maakt dat het hier gezellig schaatsen is.
Voor meer nieuws zie ook onze facebookpagina
Klik hier voor onze AVG-verklaring.

Algemeen Nieuws

Jun 16, 2021
Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie


Beste leden, 
Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons Lid van  Verdienste op 10 mei jl.: GERRIT GRUNDER. Dit bericht heeft ons met verslagenheid bereikt. 
Wij als bestuur meenden hieraan extra aandacht te moeten geven. De gehele geschiedenis van de Oldenzaalse IJsclub (OIJC) is gekoppeld  aan Gerrit, vanaf het begin in 1985 tot aan afgelopen winter is Gerrit  één van de drijvende krachten achter alle OIJC activiteiten.
Hieronder een hommage aan onze Gerrit door en in naam van alle leden  van de OIJC en van de bemensing van het eerste uur. 
Namens het bestuur, de voorzitter, Klaas Postema
          In herinnering Gerrit Grunder
Lid van Verdienste
Er zijn leden en bijzondere leden bij een vereniging en Gerrit Grunder was vanaf de oprichting een bijzonder lid van OIJC (Oldenzaalse IJsclub). Toen het bericht bekend werd bij OIJC dat  Gerrit op 10 mei in zijn geliefde Oldenzaal was overleden heeft dat zeker de leden van het eerste uur enorm geraakt. Daar was  ook alle reden voor en deze ‘in herinnering’ gaat terug in het  verleden van OIJC om nog even stil te staan bij de verdiensten  van deze OIJC-man in hart en nieren. Gerrit was vanaf het allereerste moment betrokken bij de  heroprichting van OIJC in 1985. Bij de oprichtingsvergadering op 2 december 1985 werd hij benoemd als verantwoordelijke voor de jeugdcommissie. Maar zoals dat zo vaak gaat met gedreven vrijwilligers was Gerrit overal inzetbaar en dat bleek onmiddellijk  in de eerste winter na de oprichting op 16 januari 1986. Het vroor die winter zo hard dat op 8 januari de nieuwe ijsbaan onder  enorme belangstelling werd geopend. Gerrit was enorm betrokken bij alles en later bleek dat hij ook een goed oog had voor organisatie. Hij had tijdens de eerste prachtige ijsperiode  gezien dat er veel verbeterpunten nodig waren en vatte dat samen in het eerste handgeschreven draaiboek op 5 november 1986. Dus ruim voor een mogelijk nieuwe ijsperiode. Hij had ook gezien dat bij ijs de sneeuw tegen de eilandjes werd gepakt. Daardoor schaatste men te dicht op de eilandjes en door het  gewicht van de sneeuwrand raakte het ijs los met als gevolg dat er water op de baan komt. Het zijn juist deze ervarings momenten  die vooral in de jaren daarna enorm belangrijk waren om een baan steeds beter te kunnen onderhouden. Hij was een man van aanpakken en met zijn praktische inzicht was Gerrit een belangrijke steunpilaar voor de vereniging tijdens natuurijs.  
Dat bleek ook nog eens op 9 februari 1991 toen de Oldenzaalse kampioenschappen werden gehouden. Gerrit zei twee dagen voor de wedstrijd dat OIJC dat gewoon moest organiseren. En zo geschiedde! Hij had de microfoon die ver van het ijs stond en gaf voor de wedstrijd instructies aan iedereen wat ze moesten doen. Ik herinner mij dat ik als rondenteller alleen maar moest onthouden wie nummer 2, 4 en 6 was. Je kreeg pen en papier. Een hesje aan en dat was het dan. Gerrit liet weer zien dat hij meer dacht in mogelijkheden dan in problemen en het resultaat mocht er zijn.
En dan niet te vergeten de inzet van Gerrit voor het skeeleren, oftewel het inline skaten. Elke week was er een mooie groep van OIJC aan het skeeleren op de wielerbaan van OWC. Gerrit had weer een goede blik naar de toekomst. Zijn gedachte was dat je leden ook in de zomer iets moest bieden om ze betrokken te houden bij de vereniging. In de huidige tijd ziet de KNSB een enorme kans voor het inline skaten als aanvulling op het lange  baan schaatsen en wordt hier heel veel aandacht aan besteed. Het enthousiasme voor deze sport was bij Gerrit zo groot dat hij ook skeelertochten organiseerde en dat in die tijd op de openbare weg, in deze tijd natuurlijk ondenkbaar maar Gerrit organiseerde het wel.
Ik herinner mij dat hij mij vroeg om tijdens zo’n tocht bezemwagen te zijn. Ik zei dat is  prima maar hoe doe ik dat? Gerrit ’s antwoord was: ’gewoon de alarmlichten aan zetten en zoveel mogelijk in de berm rijden!’. Zo ging dat toen en het lukte. In deze tijd natuurlijk ondenkbaar maar Gerrit organiseerde het wel.
Het belangrijkste om hier te vermelden is misschien toch wel zijn  betrokkenheid bij OIJC en de manier waarop hij dat deed. Een gedreven vrijwilliger die van aanpakken hield maar de menselijke  maat nooit uit het oog verloor. Gerrit was altijd belangstellend en prettig in omgang. Een innemende persoonlijkheid met grote verdiensten voor onze vereniging. Dit alles resulteerde er op 25 november 1995 in dat tijdens de viering van het 10-jarig bestaan Gerrit door het bestuur werd benoemd tot Lid van Verdienste van OIJC. Een terechte erkenning voor hem en hij was er in al zijn bescheidenheid  bijzonder blij mee.
Gerrit nam op 16 september 1998 afscheid van het bestuur na twaalf jaar enorme inzet en betrokkenheid. Maar ook in de jaren daarna was hij altijd aanwezig bij natuurijs en sloeg hij nooit een  jaarvergadering over zolang hij het fysiek aankon. Ook bij het schoolschaatsen in Enschede bleef hij betrokken en ook daar  heeft hij zijn sporen verdiend.
Dit verhaal zou niet compleet zijn als wij Ans niet zouden noemen. In al die jaren was zij de grote steun en toeverlaat voor Gerrit en zij kenden elkaar ruim zestig jaar. Ans was ook altijd als  vrijwilliger bij koek en zopie en OIJC is ook haar veel dank verschuldigd voor al die jaren steun aan de vereniging.
Gerrit Grunder zal bij velen in herinnering blijven en de  afgebeelde schaatser op de overlijdenskaart zegt alles over zijn  liefde voor deze sport. We wensen Ans met haar dierbaren veel  sterkte toe voor de toekomst.  
Namens alle leden van OIJC,
Johan Greving 
Theo Stroot 
Altijd enthousiast en vriendelijk naar alle kinderen Als vrijwilliger en als jeugdschaatsleider. 
Dat is Gerrit
 
Feb 8, 2021
Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie

De komst van Koning Winter en de Oldenzaalse IJsclub 

Hoe lager de buitentemperatuur, hoe hoger de elfstedenkoorts. Bij gebrek aan schaats- en trainingsmogelijkheden traint Fred Smedes, vooraanstaand lid van de Oldenzaalse IJsclub, op zijn eigen prive-ijsbaan. Hopelijk is hij heel erg goed in extreem korte bochten, want anders wordt de training toch wel erg moeilijk. Toch vraag ik me af of hier niet sprake is van symptomen van elfstedenkoorts. 

Met z’n allen hopen we op heerlijk schaatsijs. De kans dat de ijsbaan in het Hulsbeek open kan gaan is nog steeds erg klein. Een periode vorst met teveel sneeuw kan roet in het eten gooien. Als er wel echt ijs komt zijn we er nog niet. Onze gezondheid is belangrijker dan ons schaatsplezier. Als er iets mogelijk is dan zal dat volledig binnen de Corona maatregelen moeten plaatsvinden. Samen met de Gemeente Oldenzaal zal de ijsclub nagaan wat er mogelijk is. Zelfs de maximale mogelijkheden zullen beperkt zij

Feb 5, 2021
Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie

Beste mensen, 

koning vorst is onderweg.

Wat hij ons gaat brengen wij zullen zien en ondertussen wil de OIJC zich zo goed mogelijk voorbereiden. Komende maandag 8 februari vindt overleg met de gemeente Oldenzaal plaats over wat we mogen organiseren. De baan gaat NIET open voor publiek. 

Wij hopen dat we clinics voor de jeugd tot 12 jaar mogen organiseren, wat zou het prachtig zijn als de Oldenzaalse jeugd de kans krijgt op zo`n clinic. Het zal wel op inschrijving gaan om de aantallen in de hand houden en heel misschien mogen clubleden ook schaatsen het kan ook zijn dat alleen de jeugdleden van OIJC mogen schaatsen. Voor alles geldt natuurlijk dat we de corona maatregelen heel goed in acht moeten nemen. 

Pagina 1 van 7  > >>

Belangrijke Mededelingen

May 28, 2021
Categorie: Belangrijke Mededelingen
Ingezonden door: Redactie
Club van het jaar 2021
Apr 10, 2021
Categorie: Belangrijke Mededelingen
Ingezonden door: Redactie

Zomertraining Jeugd

Maandag 12 april a.s. gaat de zomertraining van de jeugd van start.
- 18.00 tot 19.15 uur Skeelertraining onder leiding van Herbert, Joucke (IJsclub Losser) en Bregje (OIJC), locatie IJsbaan Losser

Dinsdag 13 april a.s.
- 18.00 tot 19.15 uur Mountainbiken, locatie IJsbaan Losser

Vrijdag 16 april a.s.
- 18.30 tot 19.30 uur Droogtraining onder leiding van Chantal (OIJC), locatie Parkeerplaats 1 op Het Hulsbeek in Oldenzaal

Wij wensen onze trainers en van IJsclub Losser & jeugd veel plezier! 
Feb 23, 2021
Categorie: Belangrijke Mededelingen
Ingezonden door: Redactie

Beste allemaal,
Op de fotopagina kunt u genieten van foto's van de korte maar prachtige ijsperiode van februari. Verder kunt u genieten van de de schitterende BoescoolFit video op youtube door op de volgende link te klikken:
start seizoen 10 BoesCoolFit 

Pagina 1 van 4  > >>