Welkom bij OIJC

De Oldenzaalse IJsclub (OIJC) werd in 1985 opgericht. De aanleiding was de in dat jaar gehouden Elfstedentocht en het ontstane enthousiasme om in Oldenzaal weer een IJsclub op te richten. In vroegere jaren heeft Oldenzaal ook een ijsclub gekend. De ijsbaan heeft jaren gelegen aan de Berkstraat. De huidige ijsbaan ligt in het prachtige recreatiegebied Het Hulsbeek. De mooie omgeving maakt dat het hier gezellig schaatsen is.

Algemeen Nieuws

Nov 27, 2016
Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie

Afgelopen week is onze oud-voorzitter Theo Stroot in de ledenvergadering van het Gewest Overijssel benoemd tot lid van de Ledenraad van de KNSB. De Ledenraad is het hoogste bestuursorgaan van de KNSB. (Klik hier voor meer informatie).
Wij feliciteren Theo van harte met deze benoeming!

Nov 6, 2016
Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie

Op 5 november jl. hebben een 12-tal actieve OIJC-ers onder leiding van onze ijsmeester Albert de eilandjes in de schaatsvijver op het Hulsbeek ontdaan van overhangend groen. Vele handen maakten licht werk en onze voorzitter Walter verraste ons met een lekker (w)arm- en (k)oud buffet na afloop. Allen bedankt voor de inzet! Op de fotopagina ziet u meer beelden.
snoeien 1
snoeien 2

Oct 2, 2016
Categorie: Algemeen Nieuws
Ingezonden door: Redactie

Zoals in de jubileum-Doorloper is gemeld beschikt OIJC nog over een bijzonder document uit het oprichtingsjaar 1906, nl. een uitgegeven aandeel aan de familie Gelderman. (Zie historie pagina).
Onlangs werd het bestuur verrast dooor de familie de Haan-van Nigtevecht uit Nordhorn door ons een aandeel te schenken uit hetzelfde jaar van de heer Jz. Lottgerink. Dit aandeel heeft het nummer 38 en werd uitgegeven op 28-12-1906. Heel bijzonder, en we zijn de familie dan ook erg dankbaar dat zij dit ter beschikking hebben gesteld aan OIJC!Aandeel Lottgerink

<< <  Pagina 3 van 6  > >>

Belangrijke Mededelingen

Oct 26, 2020
Categorie: Belangrijke Mededelingen
Ingezonden door: Redactie

Beste baankaarthouders OIJC,

 

We kregen een nieuwe mail van de BC. Er is hard gewerkt en een mooi resultaat bereikt.

De situatie zoals in de brief geschetst zou nog wel een paar weken zo kunnen blijven. 

Mooi dat er voor de jeugd goede mogelijkheden zijn en fijn voor de wedstrijdschaatsers, want voor hen is de impact echt groter dan voor de recreanten (waarvan verre weg de meesten senior). 

Er kan geschaatst worden, ook met meerderen (wel op 1,5 meter). Het is goed dat ieder voor zichzelf moet afwegen of hij/zij wel of niet gaat en kan met anderen afspreken om voor een bepaald blok in te tekenen bij de IJsbaan Twente (via de website).

De besmetting kan uit een heel klein en onverwacht hoekje komen, zoals sommigen van ons hebben ervaren! Zelf had ik niet verwacht dat de impact zo zou zijn. Ook een hele milde vorm (wat een mazzel heb ik) doet echt iets met je.

Diegenen die wel gaan schaatsen wens ik heel veel plezier, maar als je blieft, wees heel voorzichtig!!!

Diegenen die niet gaan schaatsen, blijf wel bewegen.

Mensen, blijf gezond en hopelijk tot spoedig met z’n allen weer op de baan!!

 

Mede namens, Marloes, Walter en Theo

Klaas

Oct 13, 2020
Categorie: Belangrijke Mededelingen
Ingezonden door: Redactie

Geachte leden van de trainingsgroep,
Nu we kunnen schaatsen jullie aandacht voor de veiligheid op de ijsbaan. Houd je daar aan de regels en volg de voorschriften van de ijsbaan inzake routes en mondkapjes en desinfectie. Er mogen geen bezoekers op de ijsbaan komen. Ook geen ouders. Helpen bij het aantrekken van de schaatsen kan maar liever niet en indien wel dan mogen zij niet binnen blijven.

Tevens jullie aandacht voor de registratie. De baankaart is uitsluitend ter controle van de "normale" toegang.
De PIM identificatie app is bedoeld voor Corona.  Iedereen die de ijsbaan betreedt is verplicht zich te identificeren in het kader van Corona. Dit kan dus via een PIM identificatie of via het invullen van een identificatieformulier. Voor diegene die niet de mogelijkheid hebben zich te identificeren via de PIM identificatie liggen er formulieren
klaar waarop de gegevens genoteerd moeten worden.

Wij vragen iedereen zoveel als mogelijk gebruik te maken van de PIM identificatie app om een vlotte doorloop te bewerkstelligen.

Namens het bestuur,
Theo van Langen

Apr 27, 2020
Categorie: Belangrijke Mededelingen
Ingezonden door: Redactie

Koninklijke onderscheiding voor Paul Keizer

 26 april 2020,

DINKELLAND – Paul Keizer is op de dag van de lintjesregen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Paul, die op de hoogte was van het feit dat zijn vrouw Ans geridderd zou worden voor de mantelzorg voor een aantal familieleden en voor haar vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem, was compleet verrast! Toen de commissie natrok wat voor een vrijwilligerswerk Ans doet, kwamen zij er terloops achter wat Paul allemaal voor de samenleving betekend. Zonder dat hij het wist werd Paul daarmee ook genomineerd voor dé Koninklijke onderscheiding.

Ook namens de OIJC feliciteren we Paul en Ans met deze fantastische onderscheiding, het volledige bericht is te lezen op de internetsite van de OWC: https://www.owc-oldenzaal.nl/koninklijke-onderscheiding-voor-paul-keizer/

 

 

Pagina 1 van 3  > >>